Van seinsleutel tot digibeet.

Ooit in een grijs, maar mooi verleden, deed ik als een der eersten in Nederland proeven met Packet Radio. Toen nog eigenlijk als een soort digitale vervanger van de mechanische telex (rtty). Uiteraard waren computers toen nog niet zo geavanceerd als nu maar met een toen nog onbetaalbare Commodore 64 kon je best al leuke dingen doen, onder andere packet-radio met het programma Baycom.  In een tijd dat "mailboxen" en "servers" nog niet waren doorgedrongen in het Amateur jargon stamt dus onderstaand ombouwschema. Ik kwam het bij toeval tegen op Google want ik was in die tijd al lang PA3-er......Ik wilde jullie dit oude stukje ombouw historie toch niet onthouden dus heb ik het op mijn site gezet. Wat je al niet meemaakt aan technische ontwikkelingen als radiozendamateur in 25 jaar!


Date/time   : 25-Nov 1985 17:57

Title       : ombouw satcom modem (PA3DLP).


         OMBOUW SATCOM VOOR BAYCOM
         ==============================


          Hier een complete ombouw beschrijving voor de C64 en,
         
          VOOR HET PROGRAMMA BAYCOM OP DE PC.

          Wanneer we het modem geschikt willen maken voor BAY-COM,
          zullen we het eers moeten ombouwen volgens onderstaande
          punten.
          Daarna passen we de aansluitpunten aan volgens de RS232 aan de PC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
          *** OMBOUW TELCOM-MODEM 75-1200 VOOR PACKET-RADIO ***
          -----------------------------------------------------

  Dit modem is te koop bij Radio Lenssen*, nieuw in doos voor Fl. 19,75
  en bevat een TCM 3105 IC en is derhalve prima om te bouwen voor
  packet-radio 1200 Baud met tonen 1200/2200 Hz.
  Slechts een paar aanvullende componenten zijn nodig.

  Hierbij stap voor stap de door mij gevolgde ombouw :

 1) Open de kast door de schroef in de bodem los te draaien. De achter-
    zijde zit met nokjes in elkaar.

 2) Verwijder de telefoon-kabel en de userpoort-kabel. Laatste zit met
    steker P1.

 3) Schroef schakelaar S1 en het LED-printje van het deksel los.
    Verwijder de flat-cable tussen S1 en de print aan beide zijden.
    Zet daarna S1 weer op het deksel vast. Deze kan later bijvoorbeeld als
    aan/uit schakelaar gebruikt worden.
    De flat-cable naar het LED-Printje moet blijven zitten.

 4) Onderbreek nu met eem mesje of freesje alle printsporen naar de schroef-
    blokjes, zowel tussen de blokjes onderling als naar de schakeling.
    De schroef-blokjes worden later voor alle packet-aansluitingen gebruikt.

 5) Onderbreek het printspoor tussen de Dip-Switch S2 en pin 5 van IC-1

 6) Verbindt pin 2 met pin 5 van IC-1.

 7) Leg een draad van het vrije gat op de print, waar de aanduiding C2
    staat (het gat met de + aanduiding) , naar het tweede schroef-blok.
    Dit is de + 5 VOLT AANSLUITING. ( 2/B van de cassette-poort )

 8) Verbindt pin 8 van IC-1 met het derde schroef-blok. Dit punt is RXD
    ( 4/D van de cassette-poort ).

 9) Verwijder R 20 en verbindt de 'hete' zijde van VR 2 via een serie-
    schakeling van een .1 uF condensator en een 1 k weerstand naar het
    zevende schroef-blok. Dit is AUDIO-IN vanaf de luidspreker.
    Doe dit via een coax-kabeltje. Verbindt de massa van de coax met de
    massa van de print, zo dicht mogelijk bij VR 2 en plaats de R/C vlak
    bij het blok.
    De massa van de coax-kabel komt aan het achtste schroef-blokje.
    Dit is tevens de MIN van de voeding ( 1/A van de cassette-poort ).

10) Verwijder C 1 , C 3 en D 1 en verbindt de punten waar D 1 zat, door.

11) Leg een soldeer-druppel over de punten 8 en 9 van de steker-lijst P1.

12) Verwijder D 3 en leg pin 6 van IC-2 aan +5 Volt.

13) Isoleer het print-eilandje van C 8 en wel de - zijde en verbindt dit
    punt via een weerstand van +- 47 a 56 k  met het eerste schroef-blok.
    Dit is AUDIO-UIT naar microfoon.

14) Onderbreek het printspoor tussen pin 3 en pin 8/9 van IC-4 en leg
    pin 8/9 via een weerstand van 680 Ohm naar het vierde schroef-blok.
    Dit is het punt TXD ( 3/C van de cassette-poort)

15) Maak pin 2 van IC-4 los van de rest van de schakeling en verbindt deze
    met pin 1 van hetzelfde IC.
    Leg R 6 in plaats van naar R 1 naar massa. Dit kan ook gebeuren,door
    R 1 te verwijderen en punt 3 en 7 van steker-lijst p 1 te verbinden.

16) Leg pin 3 van IC-4 aan het knoop-punt van R9/R10. Dit is het middelste
    print eiland, waar de flat-cable naar S1 aan heeft gezeten.

17) Verbindt pin 1 en 2 van IC-4 met het vijfde schroef-blok. Dit is het
    punt PTT-IN ( 5/E van de cassette-poort ).
    Eventueel kan voor stroom-besparing het relais RL-1 verwijderd worden.
    Deze is voor 12 Volt en werkt hier dus niet.

18) Verwijder R22 en R27. De vrijgekomen collector van Q 4 dient nu om de
    PTT te schakelen ( PTT-UIT ). De collector gaat naar het zesde schroef-
    blokje.
    Mocht deze transistor een beetje te krap zijn, dan vervangen door een
    BC 547 oid.
    De transistor Q4 kan desgewenst ook een miniatuur relais met een werk-
    spanning van 5 Volt aansturen als men een VOLLEDIG GEISOLEERD stel
    kontakten voor de PTT van de set wil. Alleen zijn dan er wel schroef-
    blokjes tekort.
    Daar bij zenden Q6 tegelijk met Q4 schakeld , kan ook het originele
    relais RL1 door een 5-Volt type worden vervangen en daar de PTT van de
    tranceiver mee worden geschakeld. Mogenlijkheden genoeg dus.              

19) Daar het modem van orginele zend op 75 Baud, moet het meest rechtse
  dip-switchje omgezet worden.                     
  Dit is voor de 1200 Baud waar Packet-Radio mee werkt.           
                                       
                                       
20) Nu moeten er alleen nog een aantal zaken direkt op de connector bij de
  cassette-poort worden aangebracht .
  Op punt 3/C (TXD) komt een weerstand van 4700 Ohm naar 1/A (massa).
  Op punt 5/E (PTT) komt een weerstand van 2200 Ohm naar 1/A (massa).
  Connector-pin 4/D doorverbinden met 6/F (Dit is de RXD).


           -------------------------------

  Dit is het einde van de ombouwbeschrijving. Met VR-1 kan men het audio-
  niveau voor de microfoon instellen en met VR-2 het ingangs-niveau voor
  het modem.

  Hier volgt nog een summiere layout van de print, bedoeld om de door mij
  gekozen nummering van de aansluit-blokje aan te duiden.

  De print is getekend, gezien vanaf de komponenten-zijde .  Pin Cassette-    2/B 4/D 3/C  5/E      1/A
  Connector        6/F


         AUDIO 5V RXD TXD  PTT PTT AUDIO MASSA
         uit  +       in uit in  -

           e  e  e  e    e  e  e  e
          1  2  3  4    5  6  7  8  (blok)
        ------------------------------------------
        ~  0  0  0  0    0  0  0  0  ~
        ~----------------------------------------~
        ~                    ~
        ~                    ~
        ~                    ~
        ~       ------------        ~
        ~       ~  T-1  ~        ~
        ~       ~     ~        ~
        ~       ------------        ~
        ~  -----                ~
        ~  ~  ~                ~
        ~  ~  ~                ~
        ~  ~  ~                ~
        ~  ~  ~                ~
        ~  -----  -------------   --     ~
        ~      ~ TCM 3105 ~   ~~ Xtal  ~
        ~      -------------   --     ~
        -----------------------------------------   Wanneer nu deze ombouw voor Bay-com geschikt gemaakt moet worden,
   voeren we punt 20 niet uit.
   Voor de 5 Volt voeding maken we een externe voeding.
   Dit kan op twee manieren:
   
   1. D.m.v een 5 Volt voeding extern.
   2. Door een spannings-stabilisator van
     5 Volt in het modem te plaatsen en 
     door 12 Volt te voeden. (elke amateur
     heeft wel 12 Volt ter beschikking.)
     Plaats voor de stabilisator een elko van 
     33 uf en er na een van 1 uf.
 
   Dan sluiten we het modem als volgt aan de RS232 van de PC.
                                
   TXD wordt DTR is  20 (25-pens) 4 (9-pens)
   PTT wordt RTS is  4 (25-pens) 7 (9-pens)
   RXD wordt CTS is  5 (25-pens) 8 (9-pens)
  MASSA wordt GND is  7 (25-pens) 5 (9-pens)
                                                                                                                                                                Hieronder volgt een watchdog-schakeling voor het SATCOM-modem, die er voor
Dit zorgt, dat de zender niet langer dan +- 20 seconden kan aanstaan.
Dit is vooral van belang, wanneer de computer uit het packet radio-programma
springt (zoals bij netstoring).
Deze schakeling is al eerder gepubliceerd, door Ronald PE1LEA, maar is nu
aangepast voor het SATCOM-modem.
De schakeling bestaat uit vier extra weerstanden een elco een diode en een
NPN - transistor.
R 21 en Q 4 , zijn komponenten van het modem zelf. De punten (A), (B) en (C)
zijn de aansluitpunten op de modem-print.

            (A)          (B)    ------- PTT uit
                 +------+      !/
naar coll. Q7 <<< -----+--------! R 21 !------+-----!  Q4
             !    +------+   !   !\
           +---+           !    !
          +-+ !  1N         !    !
          !1! -+- 4148        !    !
          !M! / \           !    !
          !5! ---           !    !
          +-+ !           !    !
           !  !      ----------+    !
           !  ! +-----+ !/     !    !
           +---+-!10 K !--!  TUN   !    !
           !  ! +-----+ !\     !    !
          +-+ !      !    +-+   !
          !3! --- +     !    !6!   !
          !M! --- -     !    !8!   !
          !3! ! 100 uF  !    !K!   !
          +-+ !  10 V   !    +-+   !
           !  !      !     !    !
           +---+------------+---------+-------+
                   !
                   !
                 (C) +--- GND


 
73 Ernest Pa3dlp Baambrugge.

n.b. Radio lensen bestaat niet meer.