KLEMAANDUIDING VOLGENS DIN 72552.


Het in de normalisatie voor het elektrische vastgelegde systeem van klem aan-
duidingen moet zoveel mogelijk een foutloos aansluiten van de leidingen aan
de apparaten vooral bij reparaties en vervanging inbouw mogelijk maken.

De klemaanduidingen zijn niet tegelijkertijd leiding aanduidingen omdat aan
beide einden van een leiding apparaten met verschillende klemaanduiding 
kunnen zijn aangesloten. De klemaanduidingen behoeven dientengevolge niet
bij de leidingen aangebracht te worden. Naast de vermelde klemaanduidingen
kunnen ook aanduidingen volgens DIN-VDE namen bij elektrische machines
gebruikt worden.

++++++++++++++++++++++++++++++klem betekenis++++++++++++++++++++++++++++++++

1  bobine verdeler laagspanning
---------------------------------------------------------------------------
4  bobine onderbreker hoogspanning
---------------------------------------------------------------------------
15 geschakelde plus achter accu
---------------------------------------------------------------------------
15a uitgang van de voorschakel weerstand naar de bobine en startmotor
---------------------------------------------------------------------------
  gloeistart schakelaar
17 starten
19 voorgloeien
---------------------------------------------------------------------------
30 ingang van de plus van de accu, direct
---------------------------------------------------------------------------
  accu - omschakelrelais 12/24 volt
30a ingang van accu 2 plus
---------------------------------------------------------------------------
31 terugvoerleiding naar accu min of massa, direct
---------------------------------------------------------------------------
31b terugvoerleiding aan accu min of massa via schakelaar of relais,
  (geschakelde min)
---------------------------------------------------------------------------
  Accu - omschakelrelais 12/24 volt
31a terugvoerleiding aan accu 2 min.
31b terugvoerleiding aan accu 1 min. startmotor.
---------------------------------------------------------------------------
  startmotor
45 gescheiden startrelais, uitgang.
  startmotor ingang (hoofdstroom)
---------------------------------------------------------------------------
  parallelbedrijf 2 startmotoren startrelais voor opkomstroom
45a uitgang startmotor 1
  ingang startmotor 1 en 2
45b uitgang startmotor 2
---------------------------------------------------------------------------
  knipperlichtrelais
49 ingang
49a uitgang
49b uitgang 2e knipperrelais
49c uitgang 3e knipperrelais
---------------------------------------------------------------------------
  startmotor
50 startmotorbesturing (direct)
---------------------------------------------------------------------------
50a accu-omschakelrelais, uitgang voor startmotorbesturing
---------------------------------------------------------------------------
50b startmotorbesturing, parallelbedrijf van 2 startmotoren met volgbesturing
---------------------------------------------------------------------------
  startrelais voor volgbesturing van het opkomrelais bij parallelbedrijf
  van 2 startmotoren.
50c ingang aan startrelais voor startmotor 1
50d ingang aan startrelais voor startmotor 2
----------------------------------------------------------------------------
  startsper relais
50c ingang
50f uitgang
----------------------------------------------------------------------------
  start herhaalrelais
50g ingang
50h uitgang
----------------------------------------------------------------------------
  wisselstroomgenerator
51 gelijkspanning van de gelijkrichter
----------------------------------------------------------------------------
61 generatorcontrole
----------------------------------------------------------------------------
75 radio, sigarettenaansteker
----------------------------------------------------------------------------
76 luidspreker
----------------------------------------------------------------------------
  schakelaar verbreekcontact en wisselschakelaar
81 ingang
81a 1e uitgang, verbreek contactkant
81b 2e uitgang, verbreek contactkant
  maak contactschakelaar
82 ingang
82a 1e uitgang
82b 2e uitgang
82z 1e uitgang
82y 2e uitgang meerstanden schakelaar
83 ingang
---------------------------------------------------------------------------
83a uitgang stand 1
83b uitgang stand 2
83L uitgang stand links
83r uitgang stand rechts
---------------------------------------------------------------------------
  stroomrelais
84 ingang aansturing en relaiscontact
84a uitgang aansturing
84b uitgang relaiscontact
----------------------------------------------------------------------------
  schakelrelais
85 uitgang aansturing (wikkelingseinde min of massa)
  ingang aansturing
86 wikkelings begin
86a wikkelings begin of 1e wikkeling
86b wikkelings aftakking of 2e wikkeling
----------------------------------------------------------------------------
  relaiscontact bij verbreekcontact of wisselschakelaars
87 ingang
87a 1e uitgang (verbreek contactkant)
87b 2e uitgang
87c 3e uitgang
87z 1e uitgang
87y 2e uitgang
87x 3e uitgang
----------------------------------------------------------------------------
  relaiscontact bij verbreek contactschakelaar
88 ingang
----------------------------------------------------------------------------
  relaiscontact bij maakcontact- en wisselschakelaar (maak contactkant)
88a 1e uitgang
88b 2e uitgang
88c 3e uitgang
----------------------------------------------------------------------------
  relaiscontact bij maak contact schakelaar
88z 1e ingang
88y 2e ingang
88x 3e ingang
----------------------------------------------------------------------------
  generator en generator regelaar
b+ accu plus
b- accu min
d+ generator plus
d- generator min
df generator veld

*************************************EINDE*********************************
PA3DLP 1984
Baambrugge-UT.